KHU CÔNG NGHIỆP AMATA - ĐỒNG NAI - Cửa cuốn nhanh Hàn Quốc
028 3816 5424