KHU CÔNG NGHIỆP AGTEX LONG BÌNH - Cửa cuốn nhanh Hàn Quốc
028 3816 5424