KCN VĨNH LỘC – CÔNG TY NHẬT BẢN NGHIỆM THU XONG CỬA PVC LẮP KHO

028 3816 5424