DỰ ÁN HẢI PHÒNG - CÔNG TY MAY NHẬT BẢN - cửa cuốn nhựa KAD
028 3816 5424