Hotline:  

        08 3816 5424

한국영업담당 (Korea):

    Mr. Ha Sung Duk

        0964003160

 

Phòng Kinh doanh HCM

Ms.Thanh  093.9846.041 

Ms.Lan      0168.9979.384

 

Chi nhánh Hà Nội

Mr. Thăng 097.147.8331

Chi nhánhkorea Korea American English Indonesia Indonesia Thai Lan Thailand Japan Japan

Hình Ảnh

Hình Ảnh/video > Hình ảnh

icon  Cửa cuốn nhanh Kad tại công ty Daedong Living

icon  Địa Điểm : Seoul Geumcheon

icon  Số lượng : 2 Bộ

icon  Ngày Thi công : 28/10/2015

icon  Cửa cuốn nhanh - cửa cuốn tốc độ cao tại công ty Aspometal

icon  Địa Điểm :

icon  Số lượng : 1 Bộ

icon  Ngày Thi công : 28/10/2015

icon  Công trình cửa cuốn nhanh tại công ty Kumkang

icon  Địa Điểm : Gyeonggi,Tp. Siheung

icon  Số lượng : 1 Bộ

icon  Ngày Thi công : 26/10/2015

icon  Cửa cuốn tốc độ cao Kad tại Hotel Moon

icon  Địa Điểm :

icon  Số lượng : Huyện Gyeonggi, Tp. Suwon

icon  Ngày Thi công : 22.10.2015

icon  Cửa cuốn nhanh - cửa cuốn tốc độ cao Kad tại Garage BMW

icon  Địa Điểm : Daegu

icon  Số lượng : 03

icon  Ngày Thi công : 17.10.2015

icon  Cửa cuốn tốc độ cao - cửa cuốn nhanh Kad tại Motel Gallery

icon  Địa Điểm :

icon  Số lượng : 01

icon  Ngày Thi công : 17.10.2015

icon  CÔNG TRÌNH CỬA CUỐN TỐC ĐỘ CAO KAD TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DONGHAE

icon  Địa Điểm : Huyện Gangwon, Tp. Donghae

icon  Số lượng : 01

icon  Ngày Thi công : 16.10.2015

icon  Cửa cuốn tốc độ cao - cửa cuốn nhanh Kad tại nhà rửa xe Cheonjusan

icon  Địa Điểm : Huyện Gyeongsangnam, Tp. Changwon

icon  Số lượng : 01

icon  Ngày Thi công : 16.10.2015

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

nap thung xe pickup