Hotline:  

        08 3816 5424

한국영업담당 (Korea):

    Mr. Ha Sung Duk

        0964003160

 

Phòng Kinh doanh HCM

Ms.Thanh  093.9846.041 

Ms.Lan      0168.9979.384

 

Chi nhánh Hà Nội

Mr. Thăng 097.147.8331

Chi nhánhkorea Korea American English Indonesia Indonesia Thai Lan Thailand Japan Japan

Hình Ảnh

Hình Ảnh/video > Hình ảnh

icon  Cửa cuốn tốc độ cao Kad tại công ty thực phẩm

icon  Địa Điểm : Bình Dương

icon  Số lượng : 6

icon  Ngày Thi công : 24/12/2015

icon  Cửa cuốn nhanh KAD mở rộng qui mô

icon  Địa Điểm : Hà Nội, Indonesia

icon  Số lượng : Hàn Quốc - Việt Nam - Indonesia

icon  Ngày Thi công : 12/2015

icon  Cửa cuốn nhanh Kad tại công xưởng với cảm biền nền

icon  Địa Điểm : HCM

icon  Số lượng : 1 Bộ

icon  Ngày Thi công : 15/12/2015

icon  Cửa cuốn tốc độ cao Kad tại Enter Motel

icon  Địa Điểm : HCM

icon  Số lượng : 2 Bộ

icon  Ngày Thi công : 04/12/2015

icon  Công trình tại trạm xăng của cửa cuốn nhanh Kad

icon  Địa Điểm :

icon  Số lượng : 2 Bộ

icon  Ngày Thi công : 30/11/2015

icon  Công trình tại trạm xăng của cửa cuốn tốc độ cao Kad

icon  Địa Điểm :

icon  Số lượng : 2 Bộ

icon  Ngày Thi công : 28/11/2015

icon  Cửa cuốn tốc độ cao Kad tại Cocacola

icon  Địa Điểm :

icon  Số lượng : 1 Bộ

icon  Ngày Thi công : 15-11-2015

icon  Cửa cuốn tốc độ cao Kad tại công ty Day-Well

icon  Địa Điểm : Jeollabuk, Muju

icon  Số lượng : 4 Bộ

icon  Ngày Thi công : 29/10/2015

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

nap thung xe pickup