Hotline:  

        08 3816 5424

한국영업담당 (Korea):

    Mr. Ha Sung Duk

        0964003160

 

Phòng Kinh doanh HCM

Ms.Thanh  093.9846.041 

Ms.Lan      0168.9979.384

 

Chi nhánh Hà Nội

Mr. Thăng 097.147.8331

Chi nhánhkorea Korea American English Indonesia Indonesia Thai Lan Thailand Japan Japan

Hình Ảnh

Hình Ảnh/video > Hình ảnh

icon  CỬA CUỐN NHANH_KAD-2000

icon  Địa Điểm :

icon  Số lượng :

icon  Ngày Thi công :

icon  CỬA CUỐN TỐC ĐỘ CAO_KAD-2000

icon  Địa Điểm :

icon  Số lượng :

icon  Ngày Thi công :

icon  Cửa Tự Động Hàn Quốc_KAD-2000

icon  Địa Điểm :

icon  Số lượng :

icon  Ngày Thi công :

icon  CỬA CUỐN NHANH_KAD-2000

icon  Địa Điểm :

icon  Số lượng :

icon  Ngày Thi công :

icon  CỬA CUỐN TỐC ĐỘ CAO_KAD-2000

icon  Địa Điểm :

icon  Số lượng :

icon  Ngày Thi công :

icon  Cửa Tự Động Hàn Quốc_KAD-2000

icon  Địa Điểm :

icon  Số lượng :

icon  Ngày Thi công :

nap thung xe pickup