Hotline:  

        08 3816 5424

한국영업담당 (Korea):

    Mr. Ha Sung Duk

        0964003160

 

Phòng Kinh doanh HCM

Ms.Thanh  093.9846.041 

Ms.Lan      0168.9979.384

 

Chi nhánh Hà Nội

Mr. Thăng 097.147.8331

Chi nhánhkorea Korea American English Indonesia Indonesia Thai Lan Thailand Japan Japan

Hình Ảnh

Hình Ảnh/video > Hình ảnh

icon  Cửa cuốn siêu tốc KAD tại khách sạn

icon  Địa Điểm :

icon  Số lượng :

icon  Ngày Thi công : 1/6/2016

icon  Dòng cửa cuốn KAD tại Time hotel - Cua cuon nhanh

icon  Địa Điểm : Hàn Quốc

icon  Số lượng : 01 Bộ

icon  Ngày Thi công : 18/02/2016

icon  Công trình tại trạm xăng của cửa cuốn tốc độ cao Kad

icon  Địa Điểm :

icon  Số lượng : 2 Bộ

icon  Ngày Thi công : 28/11/2015

icon  Cửa cuốn tốc độ cao Kad tại Hotel Moon

icon  Địa Điểm :

icon  Số lượng : Huyện Gyeonggi, Tp. Suwon

icon  Ngày Thi công : 22.10.2015

icon  Cửa cuốn tốc độ cao - cửa cuốn nhanh Kad tại Motel Gallery

icon  Địa Điểm :

icon  Số lượng : 01

icon  Ngày Thi công : 17.10.2015

icon  Công trình cửa cuốn tốc độ cao Kad tại Z hotel

icon  Địa Điểm : Huyện Chungcheongbuk, Tp. Cheongju, Hàn Quốc

icon  Số lượng : 1 Bộ

icon  Ngày Thi công : 04/09/2015

icon  Cửa cuốn nhanh Kad tại Rivera Motel

icon  Địa Điểm : Huyện Gyeongsangbuk, Tp. Gyeongsan, Hàn Quốc

icon  Số lượng : 1 Bộ

icon  Ngày Thi công : 15/09/2015

icon  cửa cuốn tốc độ cao KAD-2000

icon  Địa Điểm : HCM

icon  Số lượng : 2

icon  Ngày Thi công :

« 1 2 3 4 5 6 7 »

nap thung xe pickup